Wingate Test

Test Wingate jest jednym z najczęściej stosowanych testów wykorzystywanych do
oceny wydolności beztlenowej. Test wykonywany jest na ergometrze rowerowym i pozwala
na uchwycenie dynamiki zmiany generowanej mocy oraz jej spadku podczas trwania testu.
Wielkość obciążenia dobiera się w zależności od masy ciała badanego.
Test poprzedzony jest pięciominutowa rozgrzewką o mocy około 50 wat, po niej następuje
pięciominutowa przerwa. Czas trwania testu to trzydzieści sekund.
Przebieg testu.
Test rozpoczyna się po sygnale danym przez osobę nadzorującą badanie. Badany ma za
zadanie uzyskać w jak najkrótszym czasie od chwili startu, jak najwyższą częstość
pedałowania oraz starać się utrzymać ją przez cały czas trwania próby.

Cena: 100zł